Stichting Chiropractie Nederland

Klachten

Wat kunt u doen in het geval van een klacht?
Natuurlijk doet uw chiropractor er alles aan om de behandeling en het contact zo prettig mogelijk te laten verlopen. Soms kan het gebeuren dat dit toch niet helemaal gaat zoals u wilt. Bijvoorbeeld wanneer u ontevreden bent over de manier waarop de chiropractor met u of uw klacht omgaat. Het is goed om dit kenbaar te maken. Dit doet u niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten. Zo helpt u de kwaliteit van chiropractie te verbeteren.

Ga in gesprek met uw chiropractor
Mocht u ontevreden zijn over uw behandeling probeert u dan eerst zelf met de zorgverlener een oplossing te vinden. Vaak helpt het om voor uw probleem duidelijk tijd en aandacht te vragen. Meestal worden op deze manier al veel problemen opgelost.

Klachtenfunctionaris
Komt u samen niet tot een oplossing dan heeft iedere bij ons geregistreerde chiropractor een klachtenfunctionaris tot zijn/haar beschikking die zal bemiddelen bij de klacht. Wij adviseren u contact op te nemen met uw chiropractor en te informeren naar de klachtenprocedure zoals deze bij hem/haar van toepassing is. 


Geschil

Lukt de bemiddeling niet dan kan er sprake zijn van een geschil. Conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (WKKGZ) zijn alle SCN geregistreerden chiropractoren (met andere zorgdisciplines in het complementaire beweegzorg register (CBZR), aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie. Deze instantie, de Stichting zorggeschil, geeft binnen zes maanden een bindend oordeel. 
Klik voor meer informatie over de Stichting zorggeschil op; www.zorggeschil.nl
Het is niet mogelijk direct een klacht in te dienen bij de geschilleninstantie zonder de eerdere stappen te hebben doorlopen. 


Deze klachtenregeling is uitsluitend van toepassing op de in het register van de Stichting Chiropractie Nederland opgenomen chiropractoren.