Stichting Chiropractie Nederland

Algemene informatie

De Stichting Chiropractie Nederland (SCN) werd in 2001 in het leven geroepen. 

De SCN heeft tot doel de kwaliteit van de in Nederland verleende zorg op het gebied van chiropractie te bevorderen en te bewaken conform wettelijke en intern gestelde vereisten.
De SCN tracht haar doelstelling te verwezenlijken door middel van registratie, herregistratie en visitatie. 
Andere middelen hiertoe zijn het door de SCN ingestelde tuchtcollege en het college van medisch toezicht.

De chiropractor die aan al onze registratie-eisen voldoet kan zich inschrijven in het register van de SCN en zich vijfjaarlijks laten herregistreren. Registratie in het kwaliteitsregister van de SCN is op persoonlijke titel. 

Onder de geregistreerde chiropractoren zijn ook de pas afgestudeerden chiropractoren opgenomen. Deze chiropractoren, die zelfstandig onder verantwoordelijkheid van de praktijkhouder patiënten behandelen, hebben hun universitaire opleiding succesvol afgerond aan een internationaal geaccrediteerd opleidingsinstituut. Ze voldoen aan de opleidingseisen, maar doorlopen een programma ter voorbereiding op de zelfstandige praktijkvoering. Dit programma wordt afgesloten met een examen.

Er is een verschil in titulatuur dat te maken heeft met het jaar van afstuderen en de continue wijzigingen in het toekennen van titels op internationaal niveau.

De titels DC, BSc, MSc en MChiro hebben de volgende betekenis:

DC = Doctor of Chiropractic
BSc = Bachelor of Science
MSc = Master of Science
Mchiro = Master of Chiropractic

Mocht u na het bekijken van onze website nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.