Disclaimer

Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Stichting Chiropractie Nederland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Alle intellectuele-eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Stichting Chiropractie Nederland of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Chiropractie Nederland.

Aanvragen voor toestemming of voor verdere informatie dient u te richten aan:

Stichting Chiropractie Nederland
Postbus 1000 Box A 650
2260 BA Leidschendam

info@stichtingchiropractie.nl 
 
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Stichting Chiropractie Nederland geen controle heeft. Wij dragen dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Copyright © 2024 Stichting Chiropractie Nederland | KvK nummer: 1092438 | Disclaimer » | Privacybeleid » | Sitemap »