Stichting Chiropractie Nederland

Reglementen en Statuten SCN

Hieronder vindt u de reglementen van de Stichting Chiropractie Nederland.
U kunt deze als PDF downloaden of online lezen:

    Huishoudelijk Reglement (versie 04/18)
     
  Reglement Klacht- en Tuchtrecht afdeling 1 en 2 (versie 07/10)
     
  Reglement College van Medisch Toezicht (versie 05/17)
     
  Reglement Visitatie (versie 05/17)
     
  Reglement Commissie van Beroep (versie 03/18)
     
  Examenreglement GEP-examen SCN (versie 12/18)

Hieronder vindt u de statuten van de Stichting Chiropractie Nederland.

Statuten