Stichting Chiropractie Nederland

PE-online en Herregistratie

PE-online
Permanente Educatie is essentieel voor chiropractoren om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en om de competenties en vaardigheden van hun beroep te behouden. Het kwaliteitsregister van de SCN heeft tot doel de kwaliteit van de in Nederland verleende zorg op het gebied van de chiropractie te bevorderen en te bewaken. Chiropractoren die zich laten registreren, verplichten zich onder andere om aan bij- en nascholing te doen. De nascholing wordt, met onderliggende certificaten, door de chiropractor zelf ingevoerd in PE-online. Het is zijn/haar verantwoordelijkheid om de nascholing juist en volledig in te voeren in PE-online. Hij/zij is eindverantwoordelijk voor zijn/haar dossier in PE-online.

Momenteel is het aantal geaccrediteerde nascholingspunten dat een chiropractor in vijf jaar dient te behalen 160 punten. Elk geaccrediteerd punt staat gelijk aan één uur onderwijs. 

Om in te loggen op de website van PE-online klik hier

Er is een handleiding voor PE-online beschikbaar, die de stappen weergeeft m.b.t. het juist invoeren van een cursus, seminar of lezing. Meer informatie over de voorwaarden waaronder nascholingspunten worden toegekend en de herregistratie kunt u terugvinden in het herregistratie en accreditatiereglement.


Herregistratie

Een registratieperiode duurt vijf jaar. Na deze vijf jaar vervalt de registratie en dient een chiropractor een verzoek tot herregistratie in te dienen om in het kwaliteitsregister van de SCN te kunnen blijven staan.  
Drie maanden voor het aflopen van de registratieperiode kan de chiropractor zijn/haar dossier aanmelden in PE-online met het verzoek tot herregistratie. Indien aan onderstaande kwaliteitseisen is voldaan, wordt het dossier door de SCN bekeken en het verzoek tot herregistratie in behandeling genomen. 

Kwaliteitseisen i.v.m. herregistratie:
* voldoen aan het behalen van het vastgestelde aantal nascholingspunten per registratieperiode 
* voldoen aan het verlenen van minimaal acht uur patiënt gebonden zorg per week