Stichting Chiropractie Nederland

Graduate Education Program (GEP)

Het GEP-programma geldt als één van de eisen voor volwaardige registratie bij de SCN.
Het GEP-programma bestaat uit een jaar vol met activiteiten, seminars en het oefenen van casussen (practical casestudies), dit ter voorbereiding op het afrondend examen aan het einde van het GEP-jaar. Het GEP-examen bestaat uit een theoretisch en praktisch deel. 

GEP-deelnemer
Elke chiropractor met minder dan twee jaar werkervaring volgt het volledige GEP-programma.
Hij of zij wordt gedurende het gehele jaar begeleid door een collega chiropractor, die hiervoor de GEP-begeleiderscursus heeft gevolgd. 

Kandidaatlid
Elke chiropractor met meer dan twee jaar werkervaring volgt een deel van het GEP-programma.

Belgische chiropractor
Belgische chiropractoren die het GEP-programma in België volgen of hebben gevolgd, volgen het deel met betrekking tot de Nederlandse wetgeving.

Door aanvraag tot registratie in het register van de SCN neemt men na inschrijving in het register automatisch deel aan het GEP- programma of een deel hiervan.

Het GEP-programma en de GEP-begeleiderscursus worden uitgevoerd door de beroepsvereniging NCA. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de inhoud en de uitvoering van het GEP-programma. 
Meer informatie over het GEP-programma en het GEP-reglement kunt u terugvinden via de website van de NCA; www.nca.nl

De SCN is verantwoordelijk voor het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het eindresultaat van het GEP, uitmondend in het GEP-examen. Klik hier voor meer informatie over het GEP-examenreglement: GEP-examenreglement

  GEP begeleiderscursus »