Stichting Chiropractie Nederland

Links

Er zijn meerdere belangrijke links van organisaties binnen de chiropractie.

Voor vragen en informatie over chiropractie kunt u terecht bij de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA). Daarnaast behartigt de NCA de belangen van haar leden en onderhoudt zij contacten met de overheid en verzekeringsmaatschappijen.

De overkoepelende organisatie van de landelijke associaties in Europa is de European Chiropractors' Union. Tevens is er ook een wereldorganisatie van landelijke associaties in de World Federation of Chiropractic. Daarmee is chiropractie een van de meest georganiseerde beroepsgroepen ter wereld.

Op het gebied van onderwijs is het ook goed geregeld. Er zijn in Noord Amerika meerdere opleidingen, inclusief twee in Canada en een in Mexico, maar ook in Australië, Nieuw Zeeland en Japan. In Europa zijn er opleidingen in Frankrijk, Denemarken en twee in Engeland, namelijk in Bournemouth en Wales.

Het niveau van de opleiding is internationaal geregeld door de Councils on Chiropractic Education (CCE's), met in Europa de European Council on Chiropractic Education. Alle CCE's zijn ondergebracht in de Councils on Chiropractic Education International (CCEI). De door de ECCE en SCN erkende opleidingen zijn hier gemeld.

Er is binnen de chiropractie wereldwijd veel onderzoek gedaan naar o.a. de resultaten van de behandeling (effectiviteit), kostenbesparing (kosteneffectiviteit), maar maar ook kenmerken van chiropractiepatiënten, welke klachten behandeld worden, waarbij ook veiligheid een belangrijk onderwerp van studies is. Elke opleiding heeft een eigen afdeling hiervoor, waarbij na de Amerikaanse overheid, de Foundation 4 Chiro Education de belangrijkste bron voor financiering is.