Stichting Chiropractie Nederland

Bestuur

De SCN bestaat uit een Raad van Bestuur en diverse commissies, te weten:

Raad van Bestuur

M. van Poecke, voorzitter
S. Nuyttens, vice voorzitter
D. Floor, penningmeester
B. Floor, secretaris
B.L. van der Vossen, bestuurslid portefeuille visitatie

E.M.J. Frijters, manager secretariaat

Hof van Discipline

Mr. E.R.S.M. Marres
E. Vermeer
M. Roosenberg

E.M.J. Frijters, secretaris

Klacht- en Tuchtcommissie

Mr. M. Stroetenga, voorzitter
K.E. Cambie, geregistreerde
K.L. Schott, geregistreerde
F.H. Boonacker, namens de NVPC

E.M.J. Frijters, secretaris

College van Medisch Toezicht

E.J.F.L. Olivier
J.J.J. Postma

E.M.J. Frijters, secretaris

Visitatiecommissie

M.L.B.H. Stassen, voorzitter
M.C. Edelenbosch-de Jager
D.J.D. Enserink
H.A. Hanson
S.M.C. Jasperse
S.M. Kuiper
M. van der Marck
B. Oosterhaven
M.O. van der Schouw

E.M.J. Frijters, secretaris

Commissie van Beroep

Mr. A.M. Koopman, voorzitter
J.A.F. Jasperse
C.M. Kaptein

E.M.J. Frijters, secretaris