Stichting Chiropractie Nederland

Bestuur

De SCN bestaat uit een Raad van Bestuur en diverse commissies, te weten:

Raad van Bestuur

M. van Poecke, voorzitter
B.L. van der Vossen, vice voorzitter, bestuurslid portefeuille visitatie
D. Floor, penningmeester
B. Floor, secretaris
B. van Zuilekom, bestuurslid portefeuille GEP

E.M.J. Frijters, manager secretariaat

Hof van Discipline

Mr. E.R.S.M. Marres
E. Vermeer
M. Roosenberg

E.M.J. Frijters, secretaris

Klacht- en Tuchtcommissie

Mr. M. Stroetenga, voorzitter
K.E. Cambie, geregistreerde
K.L. Schott, geregistreerde
F.H. Boonacker, namens de NVPC

E.M.J. Frijters, secretaris


Visitatiecommissie

M.L.B.H. Stassen, voorzitter
G.R. van Aar
E.C.M. Claassen
D.J.D. Enserink
H.A. Hanson
S.M.C. Jasperse
B. Oosterhaven
N.C. Robinson
B.C. van de Sande
M.O. van der Schouw

E.M.J. Frijters, secretaris

Commissie van Beroep

Mr. A.M. Koopman, voorzitter
J.A.F. Jasperse
C.M. Kaptein

E.M.J. Frijters, secretaris