Stichting Chiropractie Nederland

Algemene informatie

De Stichting Chiropractie Nederland (SCN) werd in 2001 in het leven geroepen. 

Doelstelling
De SCN heeft tot doel de kwaliteit van de in Nederland verleende zorg op het gebied van chiropractie te bevorderen en te bewaken conform wettelijke en intern gestelde vereisten.
De SCN tracht haar doelstelling te verwezenlijken door middel van registratie, herregistratie en visitatie.
Andere middelen hiertoe zijn het door de SCN ingestelde tuchtcollege en het college van medisch toezicht.

Registratie
De chiropractor die aan al onze registratie-eisen voldoet kan zich inschrijven in het register van de SCN. Registratie in het register van de SCN is op persoonlijke titel. 
De chiropractor waarvan Nederlands niet de moedertaal is dient op het moment van de registratieaanvraag o.a. in het bezit te zijn van een certificaat (niet ouder dan twee jaar) van de Nederlandse taal op niveau A2 van het Gemeenschappelijk Europees Opleidingskader. 

GEP-deelnemer
Onder de geregistreerde chiropractoren zijn ook de pas afgestudeerden chiropractoren opgenomen. Deze chiropractoren, die zelfstandig onder verantwoordelijkheid van de praktijkhouder patiënten behandelen, hebben hun universitaire opleiding succesvol afgerond. Ze voldoen aan de opleidingseisen, maar indien zij minder dan twee jaar werkervaring hebben doorlopen zij aanvullend aan hun opleiding het Graduate Education Programme (GEP), dit ter voorbereiding op de zelfstandige praktijkvoering. Een GEP-deelnemer wordt voorwaardelijk geregistreerd. 
Het GEP wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. De chiropractor waarvan Nederlands niet de moedertaal is dient uiterlijk twee maanden voor aanvang van het GEP-examen in het bezit te zijn van een certificaat (niet ouder dan twee jaar) van de Nederlandse taal op niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Opleidingskader. 
Na het succesvol afronden van het GEP-examen wordt de voorwaardelijke registratie omgezet naar een volwaardige registratie. 

Kandidaatlid
Een chiropractor met meer dan twee jaar werkervaring kan na registratie onder verantwoordelijkheid van de praktijkhouder patiënten behandelen. Hij/zij volgt minimaal twee seminars van het Graduate Eduaction Programme (GEP), t.w. de dag m.b.t. de Nederlandse wetgeving en de dag waarop pratical case studies worden behandeld, dit ter voorbereiding op de zelfstandige praktijkvoering. Een kandidaatlid wordt voorwaardelijk geregistreerd. 
Het GEP wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. De chiropractor waarvan Nederlands niet de moedertaal is dient uiterlijk 2 maanden voor aanvang van het GEP-examen in het bezit te zijn van een certificaat (niet ouder dan twee jaar) van de Nederlandse taal op niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Opleidingskader. 
Na het succesvol afronden van het GEP-examen wordt de voorwaardelijke registratie omgezet naar een volwaardige registratie. 

Na registratie in het register van de SCN is het wenselijk dat de geregistreerde chiropractor lid wordt van een beroepsvereniging. 

Herregistratie

Een registratieperiode duurt vijf jaar. Na deze vijf jaar vervalt de registratie en dient de chiropractor een verzoek tot herregistratie in te dienen om in het register van de SCN te kunnen blijven staan. 
Vanaf het moment van volwaardige registratie (voor een kandidaatlid vanaf datum voorwaardelijke registratie) dient de chiropractor te voldoen aan de kwaliteitseisen i.v.m. herregistratie:
* voldoen aan het behalen van het vastgesteld aantal nascholingspunten per registratieperiode (160)
* voldoen aan het verlenen van minimaal acht uur patiënt gebonden zorg per week

Visitatie
Om de kwaliteit van de zorg te toetsen, te borgen en de kennis en vaardigheden te bevorderen is een vistatiesystematiek ontwikkeld. Voor elke chiropractor die geregistreerd staat bij de SCN is deelname aan visitatie verplicht, en dit gemiddeld eens in de vijf jaar per praktijk waar men werkzaam is. 

Overige doelstellingen
In het verlengde van eerder genoemde doelstelling liggen doelstellingen als:
* streven naar wettelijke en maatschappelijke erkenning van chiropractie als een volwaardig beroep binnen de gezondheidszorg
* aanreiken van richtlijnen voor vergoeding aan zorgverzekeraars
* komen tot multi- en interdisciplinaire samenwerkingsvormen binnen de gezondheidszorg


Mocht u na het bekijken van onze website nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.