Stichting Chiropractie Nederland

Reglementen en Statuten SCN

Hieronder vindt u de reglementen van de Stichting Chiropractie Nederland.
U kunt deze als PDF downloaden of online lezen:

    Algemeen
 
    Beroepsprofiel (versie 03/2022)
     
    Huishoudelijk Reglement (versie 01/2023)
     
  Vereisten dossiervoering (versie 02/2021)
     
    Bestuur
 
  Reglement Raad van Bestuur (versie 10/2022)
     
    GEP
 
  Examenreglement GEP-examen (versie 08/2019)
     
    Klacht/Beroep
 
  Reglement Klacht- en Tuchtrecht (versie 08/2021)
     
     
  Reglement Commissie van Beroep (versie 01/2022)
     
    Herregistratie
 
  Herregistratie- en accreditatiereglement (versie 04/2023)
     
    Visitatie
 
  Reglement Visitatie (versie 02/2023)
     
  Praktijkinrichtingseisen (versie 11/2022)
     
Hieronder vindt u de statuten van de Stichting Chiropractie Nederland:
     
  Statuten