Stichting Chiropractie Nederland

Klachten

Wat kunt u doen in het geval van een klacht?
Natuurlijk doet uw chiropractor er alles aan om de behandeling en het contact zo prettig mogelijk te laten verlopen. Soms kan het gebeuren dat dit toch niet helemaal gaat zoals u wilt. Bijvoorbeeld wanneer u ontevreden bent over de manier waarop de chiropractor met u of uw klacht omgaat. Het is goed om dit kenbaar te maken. Dit doet u niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten. Zo helpt u de kwaliteit van chiropractie te verbeteren.

Ga in gesprek met uw chiropractor
Mocht u ontevreden zijn over uw behandeling probeert u dan eerst zelf met de zorgverlener een oplossing te vinden. Vaak helpt het om voor uw probleem duidelijk tijd en aandacht te vragen. Meestal worden op deze manier al veel problemen opgelost.

Klachtenfunctionaris
Komt u samen niet tot een oplossing dan heeft iedere chiropractor een klachtenfunctionaris tot zijn beschikking die zal bemiddelen bij de klacht. Wij adviseren u contact op te nemen met uw chiropractor en te informeren naar de klachtenprocedure zoals deze bij hem/haar van toepassing is. Komt u hier niet uit dan zijn wij u graag behulpzaam. 

Geschil
Lukt de bemiddeling niet dan is er sprake van een geschil. De SCN zorgt ervoor dat er een onafhankelijke, wettelijk erkende geschilleninstantie beschikbaar is. Deze geeft binnen zes maanden een bindend oordeel. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Stichting Chiropractie Nederland
info@stichtingchiropractie.nl
06 - 57 22 89 88
Postbus 1000 Box A 650
2260 NA Leidschendam


Deze klachtenregeling is uitsluitend van toepassing op de in het register van de Stichting Chiropractie Nederland opgenomen chiropractoren.